En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’- Mat 28:20

Victory Outreach Amsterdam NewGen

Welkom op onze website!


1KT 2016

De visie van de NewGen is om tieners getransformeerd te zien worden door de kracht van God. 

Daarom inspireert en motiveert de NewGen wekelijks over de honderden tieners om niet te verlangen naar de wereldse verlangens zoals geld, kleding of materialistische dingen, maar juist om achter God aan te gaan.  

De NewGen werkt samen met anderen die zich tot ditzelfde doel geroepen voelen om de taak die voor ons ligt te voleindigen.


 

 


Visie NewGen 

De visie van de NewGen is om tieners getransformeerd te zien worden door de kracht van God. 

Daarom inspireert en motiveert de NewGen wekelijks over de honderden tieners om niet te verlangen naar de wereldse verlangens zoals geld, kleding of materialistische dingen, maar juist om achter God aan te gaan.  

De NewGen werkt samen met anderen die zich tot ditzelfde doel geroepen voelen om de taak die voor ons ligt te voleindigen.


Like de Facebook Page! 


 

  Missieverklaring Victory Ouctreach 

Victory Outreach is een internationale kerk, geroepen tot de taak van het evangeliseren en discipelen maken onder de meest gekwetsten van de wereld, met de boodschap, de hoop en het plan van Jezus Christus.

 

Deze roeping houdt in: het stichten en ontwikkelen van kerken, herstelcentra en trainingscentra in strategisch gelegen steden wereldwijd.

 

Victory Outreach inspireert mensen en wekt een verlangen op hun potentieel optimaal te ontwikkelen, met uiteindelijke bestemming: een leven in waardigheid en geborgenheid.


www.voamsterdam.nl 


Contactformulier

Klik hier om het contactformulier te openen